วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2551

www.pnsat.com เว็บไซต์จำหน่ายจานดาวเทียมและอุปกรณ์ ราคาปลีก-ส่ง...... ยินดีต้อนรับทุกท่าน

ชุดมาตราฐาน
»
ชุดจานดาวเทียม iDEA CHUN 160+LNB+RECEIVER iDEA CHUN iD-880
2,450.00
»
ชุดจานดาวเทียม iDEA CHUN 160+LNB+RECEIVER iDEA CHUN 888H
2,250.00
»
ชุดจานดาวเทียม Dynasat 5 ฟุต +LNBF + Number 1 MINI+แถมสาย 20เมตร
2,450.00
»
ชุดจานดาวเทียม Dynasat 5.5 ฟุต+LNBF+Number 1 MINI+แถมสาย 20เมตร
2,800.00
»
ชุดจานดาวเทียม Dynasat 6 ฟุต + LNBF + Number 1 MINI
3,200.00
»
ชุดจานดาวเทียม PSI D1.3+C1+SR-3 แถมสาย 20 เมตร
2,100.00
»
ชุดจานดาวเทียม PSI D1.5+C1+BONUS แถมสาย 20 เมตร
3,500.00
»
ชุดจานดาวเทียม PSI D1.5+C1+SR-5 แถมสาย 20 เมตร
2,190.00
»
ชุดจานดาวเทียม PSI D1.7+C1+SR-3 แถมสาย 20 เมตร
2,550.00
»
ชุดจานดาวเทียม PSI D185+C1+BONUS
0.00
»
ชุดจานดาวเทียม PSI D185+C1+SR-3
2,850.00
»
ชุดจานดาวเทียม PSI D185 รุ่น Dmove Premium
6,900.00
»
ชุดจานดาวเทียม PSI D1.5 + C1 + SR-3 แถมสาย 20 เมตร
2,350.00
»
ชุดจานดาวเทียม UBC ดูยูบีซี GOLD ฟรี 3 เดือน
7,900.00
»
ชุดจานดาวเทียม DTV (จานเหลือง)
1,850.00
»
ชุดจานดาวเทียม SAMART DTH COMPACT
3,800.00
»
ชุดจานดาวเทียม UBC ดูยูบีซี Knowledge Package ฟรี 1 ปี
7,900.00
»
ชุดจานดาวเทียม SAMART DTH COSHIP (60 CM)
0.00
»
ชุดจานดาวเทียม SAMART DTH COSHIP (เสียบการ์ดได้)
0.00
»
ชุดจานดาวเทียม iDEA CHUN 135+LNB+RECEIVER iDEA CHUN iD-880
2,250.00
»
ชุดจานดาวเทียม iDEA CHUN 135+LNB+RECEIVER iDEA CHUN 888H
1,990.00
»
ชุดจานดาวเทียม PSI D1.3 + C1 + SR-5
1,950.00
»
ชุดจานดาวเทียม PSI D1.3 + C1 + SR-5 (รุ่นติดหลังคา)
1,850.00
»
ชุดจานดาวเทียม PSI D1.5 + C1 + SR3 (แบบติดหลังคา)
2,250.00
ชุดติดตั้งบ้านพักอาศัย 1 จุด
»
ชุดจานดาวเทียม Dynasat 5.5 ฟุต+LNBF+ID-880
2,750.00
»
ชุดจานดาวเทียม Dynasat 5.5 ฟุต+LNBF+IPM 801
5,650.00
»
ชุดจานดาวเทียม PSI D1.5+C1+iDEA CHUN FTA-888H
0.00
»
ชุดจานดาวเทียม PSI D1.7+C1+ID-880
2,450.00
»
ชุดจานดาวเทียม PSI 170+MZ 800+MAZZ III
0.00
»
ชุดจานดาวเทียม PSI 170+LNBF+IPM 801
5,500.00
»
ชุดจานดาวเทียม PSI D1.7 + C1 + RE IPM 801 + NSS 6
5,790.00
ชุดทีวีไทย 2 จุดอิสระ
»
ชุดจานดาวเทียม Dynasat 5.5 ฟุต +Dynasat+ No.1 MINI
4,050.00
»
ชุดจานดาวเทียม Dynasat 5 ฟุต + MZ-820 + No.1 MINI
3,800.00
»
ชุดจานดาวเทียม Dynasat 6 ฟุต + MZ-820 + No.1 MINI
4,450.00
»
ชุดจานดาวเทียม PSI D1.5 + C2 + SR-3
3,800.00
»
ชุดจานดาวเทียม PSI D1.7 + C2 + SR-3
3,900.00
»
ชุดจานดาวเทียม PSI D1.7 + C2 + SR-5
3,650.00
»
ชุดจานดาวเทียม PSI D185 + C2 + SR-3
4,250.00

ไม่มีความคิดเห็น: